English

Övningsbank

Övningsbanken ger er en inspiration av Holland, vilket är ett av världens ledande länder i fotbollsutbildning. I övrigt så erbjuder övningsbanken er en stor variation av talangträning, (såväl individuell - som lag träning) från olika länder.
Övningsbanken som är att nämna unik i sitt område ger er en bred syn i fotboll.
Ni kommer med stor sannolikhet att få rikligt med lära och kunskap i fotboll och dess filosofi.

Innehåll – övningsbank med ett bestämt antal spelare (talanger)

1. Antal spelare/mv. : ex 6 + 1. Eftersom antalet spelare är bestämt då gäller det att ha just det antalet för att övningen skall kunna utföras. I det här fallet är 6 spelare ett ”måste”.

2. Syfte – Tema: Här väljer man ett tema och utförandet av övningarna sker
i en ordning där dem olika geometriska figurer används med rätt stegring.
Ex. Vi har som tema passningsträning. I dessa övningar tränar man
huvudsakligen passningar med bredsida eller vrist och detta görs med båda
fötter. Förutom passningarna som är huvudmomentet tränar man också andra
tekniska moment, ex. Väggspel, djupledspass, vändningar, överlappningar, osv.

3. Organisationsformer: Övningarna görs i olika geometriska former.
Ex. I linje, triangel, kvadrat, rektangel form osv.
Varför dessa geometriska former? Dem olika geometriska former ger större variation i övningarnas utförande. Ju större variation av dessa geometriska former desto närmare en matchliknande rörelse mönster.
Ex. Passningar. Tränar man passningar i olika geometriska former får man jätte stor variation i allt som har med passningsspelet att göra. Dessutom kommer man närmare det rörelse mönstret som händer på match, (se rörelse mönstret under en match).
Varje fig. Erbjuder något som man har nytta i spel.

Vilka former är mer attraktiva och vad ger dem för effekt?
I Sverige är man van att se ganska mycket kvadratövningar.
Här är det viktigt att välja rätt ordning och stegring av dessa geometriska figurer.
Ex. Mindre linjeformade passningsövningar och mera triangelformer eller mindre kvadrats och mera rektangulära former, osv.
Vid rektangulära former skall man jobba på det naturliga planens längd. Detta för att komma närmare matchliknande situationer.

4. Arbetsformer/intensitet: Eftersom man får max effekt med den typen av
organisationen, vill man gärna veta hur mycket ger dessa övningar i fysisk
effekt? Här går arbetsintensiteten från mindre ansträngnings grad till större, dvs.
från lättare till svårare.
Ex. 6 & 0. Här är alla 6 spelare aktiva (jobbar samma).
4 & 2. Här är 4 spelare aktiva (jobbar samma) dock andra 2 är stationära.

5. Effekten: Fördelar och nackdelar med den här organisationsformen.
Vad får man för effekt?

– Betydligt större antal repetitioner som ger bättre kvalité och bollkänsla.
– Ökat självförtroende och initiativ tagande.
– Ökad motivation och inställning till träningen.
– Utveckling av ett sämre fot.
– Koncentrations förmåga ökar.
– Tillslag på bollen blir bättre och man flyttar boll istället för att stanna den.
– Man blir bättre på att använda färre tillslag med bättre rörlighet.
– Även konditionen blir bättre utan att hämma den tekniska effekten.
– Här för man den maximala effekten av övningen, osv.

Om ex. En brasilianare har i snitt 12 tusen tillslag på bollen på ett år och en svensk
har ca hälften, då undrar man varför eller snarare ställs en fråga vad skall man
göra för att uppnå det antalet tillslag som behövs för att kunna konkurrera med
andra fotbollsländer.

6. Uppföljning: Allt man tränar skall noteras – här gäller de att ha en talangdagbok.
Sedan gör man en vidare analys av vad som skall förbättras och
underhållas. För att får en bra överblick av situationen kan man använda häftet med
prestations bestämmande faktorer. Gå igenom alla moment tillsammans med
spelaren, så att man har en bra kommunikation och samarbete.

Viktig! Fråga alltid spelaren/na om ansträngningsgraden i skala 1 – 5 vid
Utföranden av övningarna, (feed back).

7. Teknik nötning:
Vid all teknisk nötning har tekniken den högsta prioriteringen.
Här skall man använda så få tillslag som möjligt, (helst 1 eller 2).
Flytta boll ur bollbanan istället för att stanna den.
Koncentrationsförmåga har en stor prioritet också.
Vid värdering av ansträngnings grad i skala 1 – 5, skall den vara mellan 3 och 4.
Visas det att vissa övningar kräver större fysisk ansträngning, jobba då i intervaller och stretcha under vilan. Passa på att ge små instruktioner också.
Obs. Ju mer konditionskrävande en övning är desto mindre teknisk värde - effekt.
Farten för ej hämma tekniken och dess effekt.

8. Slutsats – Allra viktigast: På tal om bollsinne och spel sinne.
Genom isolerat teknik träning med mycket repetitioner för man bättre bollsinne. Många tränare betonar vikten av träning i matchliknande situationer som jag håller också med. Däremot många av dem har för bråttom med övergången genom att glömma vikten av den isolerade tekniska nötningen.

Mitt motto är: Kan man inte klara ett tekniskt moment isolerad så kan man inte göra det i spel. Spelsinne får man genom att tillämpa den inlärda tekniken i spel.
Ex. Om man tränar ett tekniskt moment under talangträningen ex. Överlapp då skall givetvis spelaren sträva att göra det i spel.

Senaste utlagda Övningarna
» Talangträning med 6 spelare
» Specialträning
» Djupledspass - 3 & 1
» Bollkontroll & koordination
» Inlägg - avslut
» 1 mot 1 situation

» 2 mot 1 + 1
» Skott med båda fötterna

» Under/överlapp, crossboll
» Skott och omställningsövning


© 2008 Talentcoaching.se - Ismet Harbuzi - www.talentcoaching.se | Design: Rugovani.com